Tag Archives: srifa frozen food

ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด กับการย้ายระบบ IT สู่บริการ VMware Cloud โดย INET เตรียมตัวก้าวสู่ IPO ได้อย่างมั่นใจ

โดยทั่วไปแล้วหากเรานึกถึงเรื่องราวของการย้ายระบบ IT ขึ้นสู่ Cloud นั้น เรามักจะนึกถึงภาพของการย้ายระบบฝั่ง Data Center ขึ้นระบบ Cloud กันเป็นหลัก แต่ในครั้งนี้ทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับคุณวีรวิชญ์ มาตย์สร้อย IT Manager แห่งศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ดที่วางวิสัยทัศน์การย้ายระบบทั้ง Data Center และ Desktop ขึ้นสู่ Cloud ทั้งหมด เพื่อให้ธุรกิจสามารถขยายและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบ IT Infrastructure สำคัญที่อยู่บน Cloud พร้อมรอให้ขยายได้ทันทีที่ต้องการ

Read More »