Tag Archives: splunk bi

รู้จักกับ Business Process Analytics ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย Data Analytics

Business Process หรือกระบวนการการทำงานในแต่ละธุรกิจในทุกๆ อุตสาหกรรมนั้น ถือเป็นหัวใจหลักที่ทำให้ธุรกิจในแต่ละวันขับเคลื่อนไปได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ผลสำรวจจาก Gartner เองนั้นก็ได้ชี้ถึงความสำคัญของการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า และการปรับปรุงกระบวนการการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญสูงสุด 2 อันดับแรก ดังนั้นการทำเทคโนโลยี Data Analytics เข้ามาช่วยในการปรับปรุง Business Process ให้ดีขึ้นนั้น ก็เป็นต้นกำเนิดของ Business Process Analytics นั่นเอง

Read More »