Tag Archives: splashdata

25 Passwords ยอดแย่ประจำปี 2019 … “123456” ยังเป็นที่นิยมตามคาด

SplashData ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการรหัสผ่านชื่อดัง ได้ออกมาเปิดเผยถึง 25 รหัสผ่านยอดนิยม หรืออาจเรียกว่าเป็นรหัสผ่านยอดแย่ประจำปี 2019 นี้ ซึ่งอันดับหนึ่งยังคงเป็น “123456” ตามมาด้วย “123456789” ในขณะที่ “password” ตกอันดับจากที่ 2 ไปเป็นอันดับที่ 4 แล้ว

Read More »

รวมสุดยอด 25 รหัสผ่านที่แย่ที่สุดตั้งแต่ปี 2011 – 2018

บทความนี้ได้รวบรวมสุดยอด 25 รหัสผ่านยอดแย่ที่เคยจัดอันดับมาตั้งแต่ปี 2011 - 2018 โดย SplashData ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการรหัสผ่านชื่อดัง ถ้าใครใช้รหัสผ่านตรงกับที่ปรากฏบนบทความนี้ แนะนำว่าให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยเร็ว

Read More »

25 Passwords ยอดแย่ประจำปี 2018 … 123456 รั้งที่ 1 อย่างเหนียวแน่น

SplashData ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการรหัสผ่านชื่อดัง ได้ออกมาเปิดเผยถึง 25 รหัสผ่านยอดนิยม หรืออาจเรียกว่าเป็นรหัสผ่านยอดแย่ประจำปี 2018 นี้ ซึ่งอันดับหนึ่งยังคงเป็น “123456” ตามด้วย “password” เช่นเดียวกับปี 2017 และ 2016 ที่ผ่านมา

Read More »

25 Passwords ยอดแย่ประจำปี 2017 … 123456 ยังคงครองแชมป์

SplashData ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการรหัสผ่านชื่อดัง ได้ออกมาเปิดเผยถึง 25 รหัสผ่านยอดนิยม หรืออาจเรียกว่าเป็นรหัสผ่านยอดแย่ประจำปี 2017 นี้ ซึ่งอันดับหนึ่งยังคงเป็น “123456” ตามด้วย “password” เช่นเดียวกับปี 2016

Read More »

สุดยอด 25 Passwords ยอดแย่ ประจำปี 2015

SplashData ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการรหัสผ่านชื่อดัง ได้ออกมาเปิดเผยถึง 25 รหัสผ่านยอดนิยม หรืออาจเรียกว่าเป็นรหัสผ่านยอดแย่ประจำปี 2015 ที่ผ่านมา ซึ่งอันดับหนึ่งยังคงเป็น “123456” ตามด้วย “password” เช่นเดียวกับปี 2014

Read More »