Tag Archives: source code leak

Source Code และ Credential ของธนาคาร Scotiabank รั่วบน GitHub นานนับเดือน

TheRegister ได้ออกมารายงานถึงกรณีที่ Source Code และ Credential ของธนาคาร Scotiabank ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะบน GitHub เป็นเวลายาาวนานนับเดือน โดยมีการสันนิษฐานว่าเหตุนี้เกิดขึ้นจากการที่พนักงานของธนาคารนั้นตั้งค่าการทำงานของระบบผิดพลาด

Read More »

Apple ชี้ Source Code ของ iBoot ที่รั่วออกมานั้นไม่ส่งผลกระทบต่อ Security ของ iOS

Apple ได้ออกมาแถลงต่อกรณีที่มี Source Code ของ iBoot หลุดรั่วออกมา และมีการวิเคราะห์กันว่าอาจส่งผลต่อ Security ของ iOS ได้ โดย Apple ได้ระบุว่ากรณีนี้จะไม่ส่งผลใดๆ ต่อ Security ของอุปกรณ์ Apple iOS

Read More »

โค้ด iBoot ของ Apple iOS ถูกเผยแพร่บน GitHub ทาง Apple ติดต่อให้ลบออกจาก GitHub แล้ว

ในช่วงเวลาเป็นอย่างน้อย 4 เดือนที่ผ่านมา มีการเผยแพร่ Source Code ของระบบ iBoot Firmware ที่มีการใช้งานใน Apple iOS อยู่บน GitHub และ Reddit และเพิ่งเริ่มถูกนำมาแชร์อย่างแพร่หลายบน Twitter ในช่วงวันที่ผ่านมา จนทาง Apple ได้ดำเนินการไปยัง GitHub เพื่อลบ Source Code ดังกล่าวออกจากระบบ

Read More »