Tag Archives: soti assist

รู้จัก SOTI ONE ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ Mobile, PC, IoT ในหนึ่งเดียว พร้อมพัฒนา Mobile Application ได้ในตัว

Enterprise Mobile Management (EMM) ถือเป็นเทคโนโลยีที่ถูกวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากพฤติกรรมการทำงานที่เปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์พกพาเป็นหลักกันมากขึ้น และการต้องการความคล่องตัวที่มากขึ้นในการทำงาน ด้วยเหตุนี้เอง SOTI หนึ่งในผู้นำทางด้านเทคโนโลยี EMM จึงได้ทำการประกาศเปิดตัว SOTI ONE ระบบ Platform รวบรวมโซลูชันสำหรับการทำงานด้วยอุปกรณ์พกพาแบบครบวงจร ที่สามารถบริหารจัดการได้ทั้งอุปกรณ์ Mobile, PC และ IoT ได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังรองรับการพัฒนา Mobile Application ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม เพื่อเสริมความคล่องตัวให้กับเหล่าธุรกิจในการก้าวสู่ Digital Business ได้อย่างเต็มตัว

Read More »