Tag Archives: snoc cloud ddos protection

[PR] ไซเบอร์ตรอน ชี้ภัยไซเบอร์มุ่งโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ แนะแนวทาง 3 ขั้นตอนในการเตรียมองค์กรให้พร้อมกับภัยคุกคามในอนาคต

กรุงเทพฯ – 14 มิถุนายน 2559 – ไซเบอร์ตรอน เผยภัยคุกคามทางไซเบอร์มุ่งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ระบุเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐในไทยต้องเผชิญการลักลอบเปลี่ยนหน้าเว็บเพจเกือบสองหมื่นครั้ง แนะทุกองค์กรต้องดำเนินการให้ครบ 3 ขั้นตอนเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ในอนาคต พร้อมกับ จับมือเอสน็อค ผู้ให้บริการการป้องกันการโจมตีแบบดีดอสผ่านระบบคลาวด์ นายปริญญา หอมเอนก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไซเบอร์ตรอน จำกัด ผู้ให้บริการเฝ้าระวังภัยทางไซเบอร์ กล่าวว่า ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์มีมากขึ้นทุกวัน และมุ่งเน้นการโจมตีไปยังระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ ระบบการเงินการธนาคาร รวมถึงระบบงานต่าง ๆ ของภาครัฐที่ให้บริการประชาชน โดยการโจมตีผ่านช่องโหว่ของระบบปฏบัติการ ช่องโหว่ของบราวเซอร์ และ แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ หรือ โจมตีโดยโปรแกรมไม่ประสงค์ดีที่รู้จักกันในนาม “มัลแวร์” ( MalWare ) ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่องและมีรูปแบบการโจมตีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา สำหรับประเทศไทยภัยคุกคามด้านไซเบอร์เพิ่มสูงขึ้นมาก ทั้งจากการที่ระบบคอมพิวเตอร์ของไทยถูกใช้เป็นฐานในการโจมตีไปยังหน่วยงานอื่น หรือประเทศอื่น และทำให้เกิดความเสียหายต่อทั้งทรัพยากร ภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อประเทศ ตัวอย่างที่แสดงได้อย่างชัดเจนก็คือ การเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บเพจ ( Web Defacement ) โดยจากการรวบรวมข้อมูลพบว่า เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐต้องเผชิญการลักลอบเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บเพจเกือบสองหมื่นครั้งหรือเกือบครึ่งของการเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บเพจทั้งหมดของเว็บไซต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย นอกจากความเสี่ยงจากการอาจถูกลักลอบเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บเพจแล้ว ภัยคุกคามทางไซเบอร์ยังประกอบด้วย การติด “แรนซัมแวร์” ( …

Read More »

เจาะลึก Snoc กับบริการ Cloud สำหรับป้องกัน DDoS โดยเฉพาะ ที่ทุกองค์กรควรให้ความสนใจ

เมื่อเว็บไซต์ได้กลายเป็นช่องทางหลักในการติดต่อลูกค้าสำหรับหลายๆ ธุรกิจองค์กร จนสามารถสร้างรายได้, เพิ่มยอดขาย หรือสร้างภาพลักษณ์ต่างๆ ได้อย่างมากมาย ความสำคัญของเว็บไซต์จึงได้ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

Read More »