Breaking News

Tag Archives: snia

รู้จักสถาปัตยกรรมใหม่ Computational Storage ตอบโจทย์งานประมวลผลข้อมูล AI และ Big Data โดยเฉพาะ

Storage Networking Industry Association (SNIA) ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Computational Storage Technical Working Group (TWG) เพื่อร่วมกันร่างมาตรฐานใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่ม Computational Storage ให้มีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นในอนาคต

Read More »