Tag Archives: smartwin

[PR] ไฟเบอร์วัน จับมือสัมมากร สร้างบ้านตอบรับชีวิตยุคดิจิทัล 
ก้าวสู่คอนเซ็ปต์ Smart Home- Smart Living – Smart Society

ไฟเบอร์วัน ติดตั้งโครงข่ายไฟเบอร์ติก ตอบรับแนวโน้มบ้านอัจฉริยะ ตามปณิธานของสัมมากร “เราไม่เพียงสร้างบ้าน แต่เราสร้างสังคม” กรุงเทพฯ 29 มีนาคม 2560: ไฟเบอร์วัน ผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกแบบรวมศูนย์ จับมือโครงการสัมมากร วางแผนติดตั้งโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกให้กับหมู่บ้าน และคอนโดในโครงการทั้งหมด 14 โครงการ  โดยปัจจุบัน นำร่องติดตั้งที่โครงการสัมมากรบางกะปิ และเอส9 คอนโดมิเนียม สร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตอบรับชีวิต ยุคดิจิทัล ก้าวสู่บ้านแห่งอนาคต Smart Home, Smart Living , Smart Society นายกิตติ โกสินสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไฟเบอร์วัน เล็งเห็นถึงแนวโน้มของโลกที่กำลังเปลี่ยนไป และเรากำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัล โลกดิจิทัลกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา การสร้างโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก จะเป็นหัวใจสำคัญและเป็นโครงข่ายพื้นฐานในการปูทางสู่การใช้งานดิจิทัลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการ โดยเฉพาะในเรื่องเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะพฤติกรรมคนเปลี่ยนไป การรอแค่เพียง 30 วินาที ก็อาจทำให้คนเปลี่ยนใจไปใช้บริการของอีกแบรนด์หนึ่งได้ ดังนั้นโครงข่ายไฟเบอร์ ออฟติก ที่ให้ความเร็วในระดับกิกะบิตต่อวินาที จึงเป็นโครงข่ายที่เป็นหัวใจสำคัญของโลกดิจิทัล” นายกิตติพล …

Read More »