Tag Archives: smart rail

สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ Yarime Masaru ที่ปรึกษาโครงการ Smart City ของญี่ปุ่น กับการนำ IoT ไปใช้งานจริง

ทาง NetApp ได้เชิญทีมงาน TechTalkThai ไปร่วมงานสัมมนา Secure Cities ที่จัดขึ้นที่สิงคโปร์เพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการทำ Secure Cities หรือโครงการ Smart Cities ที่มีความปลอดภัยสูงในแถบภูมิภาคเอเชีย และทางทีมงาน TechTalkThai ก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ Yarime Masaru จาก University of Tokyo ผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่โครงการ Smart City ของญี่ปุ่น จึงขอสรุปเนื้อหาที่น่าสนใจมาเป็นแนวทางสำหรับประเทศไทยเอาไว้ดังนี้ครับ

Read More »