Tag Archives: smart property

Smart Property อนาคตของธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และอาคารพาณิชย์ กับการแข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีและ Digital Service

ท่ามกลางกระแส Digital Disruption ที่ถูกเร่งให้เร็วยิ่งขึ้นด้วยสถานการณ์ New Normal ในปัจจุบันนี้ เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกวงการธุรกิจ ในขณะที่ชีวิตของทุกคนนั้น Digital ก็ได้กลายเป็นส่วนสำคัญที่ไม่อาจแยกขาดจากกันได้อีกต่อไป และมีบทบาทเป็นอย่างมากทั้งในการดำรงชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการทำงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงเท่านั้น โจทย์สำคัญหนึ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่เคยพบเจออย่างในปัจจุบันนี้ ก็คือคำถามว่า อนาคตของ “พื้นที่” ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนตัว พื้นที่สาธารณะ และสถานที่ทำงานนั้น ควรต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิต, การเดินทาง และการทำงานที่มี Digital เข้ามาเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งคำตอบของคำถามนี้ย่อมกระทบต่อธุรกิจทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นบริษัทต่างๆ ที่ต้องปรับปรุงออฟฟิศให้เหมาะสมกับการทำงานในอนาคต ห้างสรรพสินค้าหรือสนามบินที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า นิคมอุตสาหกรรมที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการผลิตรูปแบบใหม่ ไปจนถึงโครงการหมู่บ้านหรือคอนโด ที่ต้องออกแบบให้รองรับไลฟ์สไตล์แบบ Digital ให้มากขึ้น

Read More »