Breaking News

UIH เปิดตัวบริการใหม่ Smart Firewall กระจายความมั่นคงปลอดภัยสู่สำนักงานสาขาทั่วประเทศ

UIH ผู้ให้บริการ Managed Service Provider ชั้นนำของประเทศไทย ประกาศเปิดตัวบริการใหม่ Smart Firewall พร้อมนำความมั่นคงปลอดภัยกระจายสู่สำนักงานสาขา โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม และโรงแรมระดับกลางทั่วทุกภูมิภาค ชูจุดเด่นด้านความเร็วในการติดตั้ง และฟีเจอร์ด้านเน็ตเวิร์กและความมั่นคงปลอดภัยที่ครบครัน ในราคาเทียบเท่ากับการใช้ Router ปกติเชื่อมต่อกับสำนักงานใหญ่

Read More »