Tag Archives: Smart Application on Temperature  Alert

[Guest Post] N Health พัฒนาระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิตู้เก็บวัคซีน เช็กข้อมูลเรียลไทม์บนโมบายแอปฯ รับกระแสวัคซีนโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้โรงพยาบาลหรือหน่วยงานต่างๆ เตรียมสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 มาเพื่อฉีดให้กับประชาชน ส่งผลให้ ‘ตู้แช่ยาและวัคซีน’ กลายเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อเก็บรักษายาและวัคซีน  โดยวัคซีนแต่ละชนิดล้วนมีการเก็บรักษาอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ซึ่งหากเกิดความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิตู้แช่ยาและวัคซีน อาจส่งผลให้ยาหรือวัคซีนมีประสิทธิภาพลดลง

Read More »