Tag Archives: SHA-1 Collision Attack

OpenSSH เตรียมยกเลิกรองรับการล็อกอินด้วย SHA-1

OpenSSH ได้ประกาศแผนเตรียมจะยกเลิกการรองรับใช้ SHA-1 ในการพิสูจน์ตัวตน เพราะถือว่าไม่มั่นปลอดภัยเพียงพออีกต่อไป

Read More »

นักวิจัยเตือน SHA-1 Collision Attack กำลังจะทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมในทางปฏิบัติ

ทีมนักวิจัยจากฝรั่งเศสและสิงค์โปร์ร่วมกันศึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้าน SHA-1 Collision Attack โดยพยายามที่จะพัฒนาวิธีการที่ทำให้ Cost การประมวลผลของการทำให้เกิด Collision อยู่ในราคาที่เป็นไปได้ในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งสรุปว่าในอนาคตอันใกล้นี้น่าจะเป็นไปได้ที่แฮ็กเกอร์ที่พอจะมีทรัพยากรจะสามารถทำการ Collision Attack ได้สำเร็จ

Read More »