Tag Archives: serverless security

Cloud Security Alliance แนะวิธีการป้องกันความเสี่ยงจากเทคโนโลยี Serverless

เทคโนโลยี Serverless ถือเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาแอปพลิเคชันมากมาย อย่างไรก็ดีหลายท่านอาจไม่ได้\ตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆที่ตามมา ด้วยเหตุนี้เอง Cloud Security Alliance จึงได้ออกรายงานแนะนำที่ชี้ให้เหล่า CISO และ CIO เห็นว่าประโยชน์และความท้าทายเป็นอย่างไร พร้อมแนวทางการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง โดยทีมงาน TechTalkthai ได้สรุปรายงานไว้ให้ในบทความนี้ครับ

Read More »

ผู้เชี่ยวชาญพบมัลแวร์ตัวแรกที่พุ่งโจมตี AWS Lambda

นักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยจาก Cado Security ได้ออกมาเปิดเผยมัลแวร์ที่ตนวิเคราะห์พบว่าตั้งเป้าโจมตี AWS Lambda หรือบริการ Serverless โดยคาดว่าน่าจะเป็นมัลแวร์ตัวแรกที่ถูกค้นพบว่าเจาะจงไปยัง AWS Lambda

Read More »

ระวังให้ดีก่อนใช้ นักวิจัยพบ 21% ของ Open Source Serverless Application มีช่องโหว่ความรุนแรงระดับสูงสุด

PureSec ได้ทำการตรวจสอบ Source Code ของ Open Source Serverless Application และพบว่ากว่า 21% มีช่องโหว่ความรุนแรงระดับสูงสุด ที่อาจเปิดให้ผู้โจมตีเข้ามาเจาะระบบได้

Read More »