Tag Archives: secureworks

มัลแวร์ Skeleton Key กุญแจผีสำหรับไขเข้าสู่องค์กร

ทีมนักวิจัยที่ Dell SecureWorks’ Counter Threat Unit (CTU) ได้ค้นพบมัลแวร์ตัวใหม่ที่สามารถหลบเลี่ยงการพิสูจน์ตัวตนบนระบบ Active Directory (AD) ที่ใช้เพียงแค่รหัสผ่านให้การตรวจสอบผู้ใช้เพียงอย่างเดียว โดยตั้งชื่อมัลแวร์ตัวนี้ว่า Skeleton Key หรือก็คือกุญแจผีนั่นเอง

Read More »