Tag Archives: secom

ญี่ปุ่นเตรียมใช้ Drone ในการจับผู้ร้าย

พนักงานรักษาความปลอดภัยของประเทศญี่ปุ่นเตรียมใช้เครื่องมือใหม่ในการต่อต้านอาชญากร เมื่อ Secom บริษัทด้านความปลอดภัยชื่อดังของญี่ปุ่นได้ออกแบบและผลิต Drone สำหรับไล่ล่าผู้ร้ายโดยเฉพาะ ซึ่งพร้อมใช้งานทันทีเมื่อมีการตรวจพบรถหรือบุคคลต้องสงสัย โดยไม่ต้องมีมนุษย์คอยสั่งการ

Read More »