Tag Archives: sd-wan edge platform

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน webinar ในหัวข้อ “Aruba Edge Connect SD-WAN edge platform” [22 มิ.ย. 2564]

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน webinar ภายใต้หัวข้อ Aruba Edge Connect SD-WAN edge platform powersa self-driving wide area network for cloud-first enterprises เพื่อการเชื่อมต่อธุรกิจยุคใหม่ด้วยระบบเครือข่าย SD-WAN platform จาก Aruba HPE Aruba ร่วมกับ Silver Peak ผนึกกำลังสร้าง SD-WAN Platform ที่ทรงประสิทธิภาพมากขึ้น ที่คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบเครือข่าย WAN เพื่อความพร้อมรับมือในยุค Digital Transformation พร้อมเคล็ดลับความสำเร็จสำหรับระบบเครือข่ายที่ทรงประสิทธิภาพมากขึ้น ที่ทำให้การเชื่อมต่อสาขาของคุณเป็นเรื่องง่าย รวมถึงมาร่วมหาคำตอบว่าทำไม “ 1+1 = 3 ” ด้วย Aruba และ Silver Peak เชิญร่วม webinar กับเราในวันอังคารที่  22 มิถุยายน 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.

Read More »