Tag Archives: SAP BusinessObjects

SAP ออกแพตช์อุด 3 ช่องโหว่สำคัญ บน SAP Diagnostics Agent และ SAP BusinessObjects

SAP ได้ออกแพตช์ประจำเดือนเมษายน 2023 อุด 3 ช่องโหว่สำคัญบน SAP Diagnostics Agent และ SAP BusinessObjects สำหรับช่องโหว่สำคัญมีดังนี้

Read More »

เผย 5 ช่องโหว่ร้ายแรงล่าสุดบนระบบ SAP

Onapsis ผู้ให้บริการโซลูชันชั้นนำสำหรับป้องกันแอพพลิเคชันเชิงธุรกิจ ได้เปิดเผย Security Advisories ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับช่องโหว่ร้ายแรงของซอฟต์แวร์ SAP BusinessObjects และ SAP HANA ซึ่งประกอบด้วย 3 ช่องโหว่ร้ายแรงที่ยอมให้ผู้ใช้งานที่ไม่ได้ลงทะเบียนสามารถเขียนทับข้อมูลได้ และอีก 2 ช่องโหว่ที่มีความรุนแรงระดับปานกลาง

Read More »