Tag Archives: Salesforce Industries

[Guest Post] เซลส์ฟอร์ซ ขยายบริการ Salesforce Industries แอปพลิเคชันคลาวด์สำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะทาง เสริมประสิทธิภาพการทำงานให้อุตสาหกรรมการสื่อสาร, สื่อและโฆษณา, ธุรกิจสาธารณูปโภค

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเข้าสู่การดำเนินงานเชิงดิจิทัลอย่างรวดเร็วเพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับรายงาน Connected Customer ฉบับล่าสุดที่เซลส์ฟอร์ซจัดทำขึ้น โดยพบว่า ลูกค้าหรือผู้บริโภคกว่า 88% คาดหวังให้ธุรกิจนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ เพื่อมอบประสบการณ์การให้บริการที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

Read More »