Breaking News

Mojobot หุ่นยนต์และบอร์ดเกมสอนแนวคิดโปรแกรมมิ่งสำหรับเด็ก โปรเจกต์ฝีมือคนไทยใน Kickstarter

การเขียนโปรแกรมนั้นมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลหลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างแยกไม่ออก มีการคาดการณ์จากหลายฝ่ายว่าต่อไปในอนาคตการเขียนโค้ดจะเป็นทักษะพื้นฐานดังเช่นที่เราได้เรียนรู้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การใช้ภาษา หรือการใช้โปรแกรม Word Processing ในห้องเรียน จึงไม่น่าแปลกใจอะไรว่าเราจะได้เห็นวิธีการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมรูปแบบใหม่ๆกันมากขึ้น ในวันนี้ ทีมงานจะขอพาผู้อ่านทุกท่านไปรู้จักกับ Mojobot โปรเจกต์หุ่นยนต์และเกมสอนเขียนโปรแกรมฝีมือคนไทยที่น่าสนใจไม่น้อย

Read More »