Tag Archives: risc server

Gartner เผยไตรมาสที่ 3 ปี 2015 ยอดขาย Server เติบโต 9.2% จากปีก่อน; HPE มียอดขายอันดับ 1

Gartner เผยข้อมูลยอดขาย Server ทั่วโลกประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2015 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วนั้น จำนวน Server ที่มีการขายนั้นเติบโตขึ้นถึง 9.2% ในขณะที่ยอดรายรับนั้นเพิ่มขึ้น 7.5% โดยภูมิภาค Asia/Pacific มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง โดยเติบโตเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 23.8%

Read More »