Tag Archives: repairnator

นักวิจัยสร้าง Bot สำหรับค้นหาบั๊กและพัฒนา Patch คุณภาพสูงเองได้สำเร็จ

ทีมนักวิจัยจาก Martin Monperrus และ KTH Royal Institute of Technology แห่ง Stockholm ได้ออกมาเผยถึงความสำเร็จในการสร้าง Bot เพื่อค้นหาบั๊กและพัฒนา Patch เพื่อแก้ไขได้ด้วยตัวเองจนสำเร็จ และตั้งชื่อให้กับ Bot นี้ว่า Repairnator

Read More »