Tag Archives: removable storage media

IBM เผยแผนห้ามพนักงานใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพา ลดความเสี่ยงที่ธุรกิจและภาพลักษณ์จะเสียหาย

Shamla Naidoo ผู้ดำรงตำแหน่ง Global Chief Information Security Officer แห่ง IBM ได้แจ้งพนักงานภายในว่าหลังจากนี้จะมีนโยบายห้ามไม่ให้มีการโอนถ่ายข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบพกพาได้ เช่น USB, SD Card, Flash Drive เป็นต้น

Read More »