Tag Archives: red hat gluster storage

Red Hat เปิดตัวโซลูชัน Open Source Hyper-converged Infrastructure สำหรับตลาดองค์กร

ท่ามกลางการเติบโตที่รวดเร็วของตลาด Hyper-converged Infrastructure (HCI) ในที่สุด Red Hat ก็ได้ออกมาประกาศโซลูชัน Open Source HCI เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการใช้งานใน Data Center แห่งอนาคตที่ต้องการความคล่องตัวในการติดตั้งใช้งาน, การดูแลรักษา และการเพิ่มขยายแล้ว โดยมีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

Read More »

Red Hat เปิดตัว OpenShift 3.4 ทำ Dynamic Storage Provisioning ให้ Container ได้

ถึงแม้ที่ผ่านมา Container จะเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมสูง แต่ก็ยังมีปัญหาในแง่ของการรองรับ Stateful Application ที่ต้องมีการจัดการในส่วนของการเชื่อมต่อข้อมูล แต่ตอนนี้ Red Hat ได้แก้จุดบอดนี้ใน Red Hat OpenShift 3.4 ทำให้ Container ขององค์กรนั้นสามารถรองรับได้ทั้ง Stateful และ Stateless Application ในหนึ่งเดียวแล้ว และโดยรวมแล้ว Red Hat OpenShift Container Platform 3.4 มีความสามารถที่น่าสนใจดังนี้

Read More »