Tag Archives: red hat challenge

Red Hat จับมือ IDA เปิดตัวการแข่งขัน Red Hat Challenge@Labs ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

** งานแข่งขันนี้จัดขึ้นสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นต้นไป ที่กำลังศึกษาแบบเต็มเวลา และมีอายุ 20 ปีขึ้นไป (บรรลุนิติภาวะ) ** ด้วยแนวคิด “Smart Living, Smart Homes” ท้าทายนักศึกษาใช้เทคโนโลยีระบบเปิดพัฒนาคุณภาพชีวิต เรดแฮท อิงค์ (NYSE:RHT) ผู้ให้บริการโซลูชั่นระบบเปิดระดับโลก ร่วมมือกับ Infocomm Development Authority of Singapore (IDA) เปิดตัวโครงการ Red Hat Challenge ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นการแข่งขันความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฏาคม

Read More »