Tag Archives: raspberry pi 400

Raspberry Pi ออกฟีเจอร์ Network Install แล้ว

ผู้ใช้งาน Raspberry Pi กำลังจะสามารถติดตั้ง OS บนอุปกรณ์ได้ผ่านอินเทอร์เน็ตแล้ว

Read More »

เปิดตัว Raspberry Pi 400 มาในรูป Keyboard ราคาเริ่มต้น 2,240 บาท

Raspberry Pi ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Raspberry Pi 400 อย่างเป็นทางการในรูปแบบของ Keyboard ที่ผสานบอร์ดประมวลผลเอาไว้ในตัว สามารถเชื่อมต่อจอ Monitor แล้วใช้งานในฐานะ PC ได้ทันทีด้วยราคาเพียงแค่ 70 เหรียญหรือราวๆ 2,240 บาทเท่านั้น

Read More »