Tag Archives: raspberry pi 400

เปิดตัว Raspberry Pi 400 มาในรูป Keyboard ราคาเริ่มต้น 2,240 บาท

Raspberry Pi ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Raspberry Pi 400 อย่างเป็นทางการในรูปแบบของ Keyboard ที่ผสานบอร์ดประมวลผลเอาไว้ในตัว สามารถเชื่อมต่อจอ Monitor แล้วใช้งานในฐานะ PC ได้ทันทีด้วยราคาเพียงแค่ 70 เหรียญหรือราวๆ 2,240 บาทเท่านั้น

Read More »