Tag Archives: ransomware recovery

Disaster Recovery อาจไม่ตอบโจทย์ Ransomware Recovery ในธุรกิจองค์กร

ท่ามกลางการเติบโตของการโจมตีธุรกิจองค์กรด้วยการใช้ Ransomware ในการเข้ารหัสข้อมูลและเรียกค่าไถ่ การมีเพียงระบบ Backup หรือ Disaster Recovery นั้นอาจไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป และธุรกิจองค์กรนั้นก็ต้องเริ่มมองหาโซลูชันสำหรับการทำ Ransomware Recovery โดยเฉพาะ

Read More »