Tag Archives: rack awareness

VMware เปิดตัว VSAN 6.0 พร้อมรองรับ All-Flash Architecture เร็วขึ้นกว่า 4 เท่า บริหารจัดการง่ายขึ้น และทนทานขึ้น

VMware ผู้นำทางด้านระบบ Virtualization และ Cloud สำหรับองค์กร ได้เปิดตัว VMware VSAN 6.0 ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งาน VMware vSphere สามารถสร้าง Software Defined Storage ด้วย All-Flash Architecture ได้ ทำให้ VSAN สามารถรองรับงานที่ต้องการประสิทธิภาพของระบบ Storage ที่สูงขึ้นได้อย่างง่ายดาย

Read More »