Breaking News

Python 2 เตรียมเข้าสู่สถานะ End of Life ในปี 2020 นี้แล้ว

สำหรับเหล่าผู้พัฒนา Software หรือธุรกิจต่างๆ ที่มีการใช้งาน Python 2 อยู่อาจต้องเตรียมวางแผนกันแล้ว เนื่องจาก Python 2 กำลังจะเข้าสู่สถานะ End of Life หรือ EOL ในวันที่ 1 มกราคา 2020 นี้แล้ว

Read More »