Tag Archives: ptp

การตั้งเวลาอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายทั้งหมดให้ตรงกัน: เรื่องสำคัญที่องค์กรมักมองข้าม

อีกหนึ่งประเด็นที่เหล่าองค์กรต่างๆ มักมองข้ามกันโดยเสมอก็คือเรื่องของการตั้งเวลาในอุปกรณ์ต่างๆ ให้ตรงกัน แต่ประเด็นนี้ก็เริ่มได้รับความสนใจกันมากขึ้นเรื่อยๆ จากเหล่าองค์กรต่างๆ ด้วยการมาของอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ที่ทำให้ภายในองค์กรนั้นมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอยู่เป็นจำนวนมาก และการทำ Big Data Analytics ที่เวลากลายเป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่ต้องใช้ในการประมวลผลแต่ละครั้งไปนั่นเอง ส่วนในมุมของระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยนั้น เวลา ก็ได้กลายเป็นข้อมูลที่ทำให้การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ มีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้นไปด้วยในตัว

Read More »

7 ข้อแนะนำสำหรับการเลือกซื้อ Time Server ให้เหมาะสมกับองค์กร

สำหรับองค์กรที่กำลังพิจารณานำ Time Server มาใช้งานนั้น ทางทีมงานมีข้อแนะนำสำหรับการเลือกพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่ควรจะต้องถาม Vendor และผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้มีประเด็นไหนตกหล่นไป หรือเกิดปัญหาในภายหลัง ดังต่อไปนี้

Read More »

6 สาเหตุสำคัญ ที่ควรตั้ง Time Server ใช้งานเองภายในองค์กร

Time Server หรือ Time Synchronization Appliance เป็นระบบหนึ่งที่มักจะถูกลืมในองค์กร เนื่องจากผู้บริหารหรือผู้ดูแลระบบหลายๆ ท่านกลับมองข้ามไปเพราะคิดว่าไม่สำคัญกับองค์กร แต่ในทุกวันนี้เมื่อมีการนำระบบ IT มาใช้งานในการทำธุรกิจมากขึ้น ระบบเครือข่ายมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ระบบ Time Synchronization นี้จึงกลับมาได้รับความสำคัญและความสนใจอีกครั้งหนึ่ง ด้วยเหตุผล 6 ประการดังนี้

Read More »