Tag Archives: project skittles

IBM ผุดไอเดียใช้โดรนบินสำรวจความแรงคลื่น 5G เพื่อวางแผนตั้งเสาสัญญาณให้ดีขึ้น

อาคารที่อยู่อาศัยและสำนักงานที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนั้นเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางที่อาจบ่อนทำลายประสิทธิภาพของคลื่นสัญญาณได้เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคลื่นสัญญาณ 5G ที่ประกอบไปด้วยย่านความถี่หลายย่านประกอบกัน วิศวกรจาก IBM จึงได้ทดลองนำโดรนมาใช้เพื่อสำรวจคุณภาพการเชื่อมต่อในจุดต่างๆ เพื่อวางแผนติดตั้งเสาสัญญาณ 5G ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

Read More »