Tag Archives: php 8.0 for windows

Microsoft จะไม่ Support PHP 8.0 สำหรับ Windows ที่จะออกมาปลายปีนี้

Microsoft มีการรองรับการพัฒนาภาษา PHP บน Windows มานานแล้ว อย่างไรก็ดีตั้งแต่ PHP 8.0 ที่จะออกมาทีมงานได้มีการประกาศภายในแล้วว่า Microsoft จะไม่เป็นส่วนหนึ่งในการ Support PHP 8.0 for Windows ที่จะออกมาในเดือนพฤศจิกายนแล้ว

Read More »