Tag Archives: pam

[Video Webinar] Zero Trust Privilege by Delinea

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Delinea Webinar เรื่อง “Zero Trust Privilege” พร้อมเรียนรู้สถาปัตยกรรมแบบ Zero Trust Security และการประยุกต์ใช้ Privileged Access Management (PAM) สมัยใหม่เข้ากับสถาปัตยกรรมดังกล่าว ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

ฟรี eBook: Privileged Access Cloud Security for Dummies

Delinea ผู้ให้บริการโซลูชัน Privileged Access Management (PAM) ชั้นนำของโลก ออก eBook เรื่อง “Privileged Access Cloud Security for Dummies” เพื่อนำเสนอความท้าทายและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการ Privileged Access บน Cloud ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารไปศึกษาได้ฟรี

Read More »

Delinea Webinar: Zero Trust Privilege

SiS Distribution (Thailand) ร่วมกับ Delinea ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน IT Security เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง "Zero Trust Privilege" พร้อมเรียนรู้สถาปัตยกรรมแบบ Zero Trust Security และการประยุกต์ใช้ Privileged Access Management (PAM) สมัยใหม่เข้ากับสถาปัตยกรรมดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2022 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar ฟรี

Read More »

[Guest Post] เสริมความแกร่ง ความมั่นคง ความปลอดภัย ให้องค์กรด้วยโซลูชัน Privileged Access Management (PAM) จาก Pro One IT

สำหรับองค์กรที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างมหาศาล หรือมีข้อมูลข้อมูลที่สำคัญ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ข้อมูลเหล่านั้นหายหรือหลุดไปสู่ภายนอกไม่ได้ ซึ่งสิ่งที่เป็นอันตรายต่อข้อมูลขององค์กรนั้นไม่ได้มีเพียงแค่การโจมตีจาก Malware หรือผู้ไม่ประสงค์ดีจากภายนอกเท่านั้น

Read More »

[Video] Sponsored Webinar: ยกระดับ PAM อย่างไรให้ตอบโจทย์ Audit และ Compliance

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชมการบรรยาย Sponsored Webinar เรื่อง “ยกระดับ PAM อย่างไรให้ตอบโจทย์ Audit และ Compliance” เพื่อเจาะลึกการทำงานของระบบ Privilege Access Management (PAM) สำหรับปกป้องผู้มีสิทธิใช้งานระดับสูงด้วยการจัดเก็บ จัดการ บันทึก และวิเคราะห์การเข้าใช้งานอย่างมั่นคงปลอดภัย พร้อมทั้งสาธิตเครื่องมือการจัดการ รวมถึงการตรวจจับและหยุดการคุกคามที่ผิดปกติ เพื่อให้ทรัพยากรข้อมูลขององค์กรมีความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

Sponsored Webinar: ยกระดับ PAM อย่างไรให้ตอบโจทย์ Audit และ Compliance

nForce Secure ร่วมกับ One Identity ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย และผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Security เข้าฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ยกระดับ PAM อย่างไรให้ตอบโจทย์ Audit และ Compliance” เพื่อเจาะลึกการทำงานของระบบ Privileged Access Management (PAM) สำหรับปกป้องผู้มีสิทธิใช้งานระดับสูงด้วยการจัดเก็บ จัดการ บันทึก และวิเคราะห์การเข้าใช้งานอย่างมั่นคงปลอดภัย พร้อมทั้งสาธิตเครื่องมือการจัดการ รวมถึงการตรวจจับและหยุดการคุกคามที่ผิดปกติ เพื่อให้ทรัพยากรข้อมูลขององค์กรมีความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2019 ผ่านช่องทาง Live Webinar ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read More »

ยกระดับ PAM ให้ตอบโจทย์ Audits และ Compliances ด้วยโซลูชัน Safeguard จาก One Identity

จัดเก็บ จัดการ บันทึก และวิเคราะห์ การเข้าใช้งานระบบด้วยสิทธิของผู้ใช้งานระดับสูงอย่างมั่นคงปลอดภัย

Read More »