Tag Archives: oracle all flash fs1

[PR] ออราเคิลเปิดตัว All Flash FS1 Storage System ใหม่

กรุงเทพ,ประเทศไทย – 17 กันยายน 2558: ออราเคิลขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์ด้านอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบแฟลชด้วยการเปิดตัว Oracle FS1 Flash Storage System ซึ่งเป็นรุ่นที่เป็นแบบแฟลชทั้งหมด โดยเริ่มวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป Oracle All Flash FS1 Storage System ใหม่นี้มาพร้อมประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลที่เหนือชั้นกว่า บวกขีดความสามารถในการปรับขยายเพื่อรองรับความต้องการในอนาคตและยังถูกออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณงานที่หลากหลายพร้อม ๆ กันได้อย่างน่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็น OLTP และการสำรองข้อมูลด้วยความเร็วสูงในระบบ SAN ขององค์กร รวมทั้งในระบบ private หรือ public cloud ด้วยโดเมนแบบ all-flash มากถึง 64 โดเมนเพื่อการการแยกข้อมูลที่ต้องการความปลอดภัยสูงในสภาพแวดล้อมแบบ multi-tenant cloud ทั้งยังมีการจัดลำดับความสำคัญ input/output ( I/O ) ตามมูลค่าทางธุรกิจ และขยายได้ถึงเกือบ 1 PB ของความจุแบบ raw flash และเปิดเครื่องใช้งานได้ในเวลาไม่ถึง 30 นาที All Flash FS1 มาพร้อมประสิทธิภาพด้าน I/O …

Read More »

Oracle เปิดตัว All Flash FS1 Storage System ความจุสูงสุดถึง 912TB

Oracle เปิดตัว All Flash Array ภายใต้ชื่อ All Flash FS1 Storage System ที่ออกแบบมาให้รองรับการใช้งานได้กับ Workload ที่หลากหลาย และสามารถ Integrate เข้ากับระบบอื่นๆ ของ Oracle ได้เองเป็นอยางดี โดยมีจุดเด่นดังนี้

Read More »