Tag Archives: operation technician

5 ข้อเพื่อลดอุปสรรคการทำงานระหว่าง IT และ OT

ผู้ทำงานด้านความมั่งคงปลอดภัยมักจะประสบปัญหาในการประสานงานฝ่ายอื่นๆ ในองค์กรเสมอ เช่นกันในกลุ่มอุตสาหกรรมทีมหน้างานเครื่องจักร (OT) ที่ไม่มีความเข้าใจด้านความมั่นคงปลอดภัยมากนักแต่ต้องดูแลธุรกิจหลักขององค์กรให้ทำงานได้  ด้วยเหตุนี้เราจึงสรุปข้อแนะนำ 5 ข้อในการเอาชนะอุปสรรคระหว่าง IT  และ OT  ในการทำงานประสานกันเพื่อให้องค์กรได้รับความมั่นคงปลอดภัย

Read More »