Breaking News

Huawei ร่วมงาน OpenStack Day Thailand 2018 เปิดตัว Public Cloud และ Private Cloud ด้วย OpenStack ในไทย

ในงาน OpenStack Day 2018 ที่จัดขึ้นในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน 2018 ที่ผ่านมา ทาง Huawei ได้เข้าร่วมในงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อเล่าถึงโซลูชันทางด้านบริการ Private Cloud และ Public Cloud ของตนเองที่ใช้ OpenStack เป็นเทคโนโลยีหลักในการพัฒนาต่อยอดขึ้นมา เพื่อให้เหล่าภาคธุรกิจและองค์กรในไทยได้นำไปใช้ได้อย่างมั่นใจ พร้อมทั้งประกาศเปิดตัวบริการและโซลูชันทั้งสองนี้ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วย

Read More »