Tag Archives: one stop shop

เตรียมระบบความมั่นคงปลอดภัยให้พร้อมรองรับ PDPA ด้วย One Stop ICT จาก CSL และโซลูชันจาก Fortinet

จากที่รัฐบาลมีมติให้เลื่อนการเริ่มบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) ในประเทศไทยออกไปอีก 1 ปีจากเดิมที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2020 เป็น วันที่ 27 พฤษภาคม 2021 เพื่อให้องค์กรธุรกิจได้มีเวลามากขึ้นในการจัดเตรียมระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ICT ให้มีความพร้อม เพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งลูกค้าและพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More »

True IDC บุกตลาด Value-Added Services บน Data Center และ Cloud

True IDC ผู้นำธุรกิจการให้บริการ Data Center และ Cloud Computing ในประเทศไทย จัดทัพให้บริการ Value-Added Services ซึ่งเป็นซีรี่ย์โซลูชัน IT ในรูปแบบ as-a-Service ขจัดปัญหาเรื่องการจัดซื้อและบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ลดค่าใช้จ่ายด้าน CapEx และร่นระยะเวลาการนำบริการออกสู่ตลาด

Read More »