Tag Archives: one identity

[Video] Sponsored Webinar: ยกระดับ PAM อย่างไรให้ตอบโจทย์ Audit และ Compliance

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าชมการบรรยาย Sponsored Webinar เรื่อง “ยกระดับ PAM อย่างไรให้ตอบโจทย์ Audit และ Compliance” เพื่อเจาะลึกการทำงานของระบบ Privilege Access Management (PAM) สำหรับปกป้องผู้มีสิทธิใช้งานระดับสูงด้วยการจัดเก็บ จัดการ บันทึก และวิเคราะห์การเข้าใช้งานอย่างมั่นคงปลอดภัย พร้อมทั้งสาธิตเครื่องมือการจัดการ รวมถึงการตรวจจับและหยุดการคุกคามที่ผิดปกติ เพื่อให้ทรัพยากรข้อมูลขององค์กรมีความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

Sponsored Webinar: ยกระดับ PAM อย่างไรให้ตอบโจทย์ Audit และ Compliance

nForce Secure ร่วมกับ One Identity ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย และผู้เชี่ยวชาญด้าน IT และ Security เข้าฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ยกระดับ PAM อย่างไรให้ตอบโจทย์ Audit และ Compliance” เพื่อเจาะลึกการทำงานของระบบ Privileged Access Management (PAM) สำหรับปกป้องผู้มีสิทธิใช้งานระดับสูงด้วยการจัดเก็บ จัดการ บันทึก และวิเคราะห์การเข้าใช้งานอย่างมั่นคงปลอดภัย พร้อมทั้งสาธิตเครื่องมือการจัดการ รวมถึงการตรวจจับและหยุดการคุกคามที่ผิดปกติ เพื่อให้ทรัพยากรข้อมูลขององค์กรมีความมั่นคงปลอดภัยสูงสุด ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2019 ผ่านช่องทาง Live Webinar ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read More »

ยกระดับ PAM ให้ตอบโจทย์ Audits และ Compliances ด้วยโซลูชัน Safeguard จาก One Identity

จัดเก็บ จัดการ บันทึก และวิเคราะห์ การเข้าใช้งานระบบด้วยสิทธิของผู้ใช้งานระดับสูงอย่างมั่นคงปลอดภัย

Read More »