Tag Archives: ntt nexcenter bkk1

NTT ลงทุน 500 ล้านบาทใน Nexcenter BKK2 ขยายเฟส 3 มุ่งรองรับการทำงาน High Processor ใน Data Center และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าด้วย ISO50001

หากพูดถึง Data Center ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงในประเทศไทยนั้น Nexcenter™ ของ NTT Communications เองก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าจับตามองไม่น้อย และยังได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าในภาคธุรกิจองค์กรและโรงงานเป็นอย่างดี จนล่าสุดในปี 2019 นี้เอง ทาง NTT Communications ก็ได้ประกาศขยาย Nexcenter™ BKK2 เป็นเฟสที่ 3 ให้เปิดจองพื้นที่กันได้ อีกทั้งยังประกาศความสำเร็จในการผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO50001 ซึ่งจะช่วยให้ Nexcenter™ นั้นสามารถใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าเหนือกว่า Data Center ทั่วๆ ไป ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนด้านการใช้พลังงานในประเทศไทยไปด้วยอีกทางหนึ่ง

Read More »