Tag Archives: nsfocus

ขอเชิญร่วมฟัง Webinar: เพิ่มความแม่นยำในการป้องกัน Web application & API ด้วยเทคโนโลยี WAAP จาก NSFOCUS พุธ 24 ส.ค.65 10.00 น.

Nextwave (Thailand) ร่วมกับ NSFOCUS ขอเรียนเชิญ CEO, CTO, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อ “เพิ่มความแม่นยำในการป้องกัน Web application & API ด้วยเทคโนโลยี WAAP จาก NSFOCUS” ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 10.00-11.00 น. 

Read More »

NextWave Webinar: แนวโน้มการโจมตีแบบ DDoS และโซลูชันการป้องกันจาก NSFOCUS

Nextwave (Thailand) Co.,Ltd. ขอเรียนเชิญเจ้าของกิจการ, ผู้บริหารธุรกิจ, ผู้จัดการโรงงาน, IT Manager, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “แนวโน้มการโจมตีแบบ DDoS และโซลูชันการป้องกันจาก NSFOCUS” เพื่อรับชมวิธีป้องกันและตัวอย่างของการโจมตีแบบ DDoS ในปัจจุบัน และโซลูชันสำหรับป้องกันการโจมตีแบบ DDoS จาก NS FOCUS ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2021 เวลา 10.30 – 11.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »