Tag Archives: Nominet

รายงานเผยอายุงานเฉลี่ยของ CISO อยู่ที่ 26 เดือน เหตุจากเครียดและภาวะ Burnout

Nominet ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยของ Internet และ DNS ได้จัดทำรายงานฉบับหนึ่งเกี่ยวกับภาวะความเครียดของ CISO จากหลายภาคธุรกิจในอเมริกาและสหราชอาณาจักรฯกว่า 800 คนพบว่าค่าเฉลี่ยอายุงานก่อนหางานใหม่อยู่ที่ 26 เดือนเท่านั้น

Read More »