Tag Archives: Network Security Group

Azure ประกาศ Traffic Analytics เป็นสถานะ GA แล้ว

หลังการ Preview มากว่า 3 เดือนตอนนี้ทาง Azure ได้เปิดฟีเจอร์ Traffic Analytics เป็นสถานะ GA แล้ว โดย SaaS นี้ได้เข้ามาช่วยผู้ใช้แก้ปัญหาหลายด้าน เช่น ตรวจสอบเครือข่ายและค้นหาอุปกรณ์ที่เป็น Shadow-IT ในองค์กร หรือ Workload ที่ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับการจัดวาง Workload เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน ตรวจสอบปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและแอปพลิเคชัน มองเห็นภาพรวมของเครือข่ายใน Cloud ของตนที่ขยายไปหลายภูมิภาค ลดค่าใช้จ่ายแก้ปัญหาการเปิดใช้งานทรัพยากรมากหรือน้อยเกินไป

Read More »