Tag Archives: netka netaquartz service desk

Netka System กับบทบาทของเทคโนโลยี IT Infrastructure Management ที่ไม่อาจขาดได้ในการทำ Digital Transformation

หลายๆ คนคงคุ้นชื่อของ Netka System กันดีอยู่แล้วในฐานะของหนึ่งในบริษัทไทยที่พัฒนาเทคโนโลยี Unified IT Management Solutions จนโด่งดังและมีการใช้งานทั้งในประเทศและต่างประเทศกันอย่างกว้างขวาง แต่ในวันนี้เมื่อทิศทางของธุรกิจต่างๆ ได้หันไปสู่การทำ Digital Transformation กันอย่างเต็มตัวแล้ว ทาง Netka เองก็ได้ออกมาตอกย้ำถึงความสำคัญของระบบบริหารจัดการอุปกรณ์ไอที ที่จะยิ่่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ในฐานะของเทคโนโลยีที่จะช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่าระบบ IT และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นจะยังคงทำงานได้อย่างถูกต้อง ให้บริการผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

Read More »