Breaking News

Tag Archives: netcube

[Guest Post] Sale Force Management (SFA) ระบบสนับสนุนการขาย HotProfile

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสนับสนุนการขาย “HotProfile” เป็นระบบที่ช่วยจัดการฐานข้อมูลลูกค้า ครอบคลุมทั้งการขาย การตลาด การเงิน และความสัมพันธ์กับลูกค้า ระบบการจัดการนามบัตรด้วยนวัตกรรมชั้นสูง เป็นเครื่องมือสนับสนุนการขายแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการขาย ซึ่งประกอบด้วยคู่ค้าทางธุรกิจตามนามบัตร รวมทั้งยังสามารถวิเคราะห์พัฒนา SFA (Sales Force Automation) ตัวเลือกสำหรับการพัฒนาการขายได้อีกด้วย

Read More »

[Guest Post] AssetView ระบบจัดการ IT Asset เพื่อรองรับกฎหมาย PDPA

Asset View คือโปรแกรม IT Asset Management” หรือ ซอฟต์แวร์การจัดการความปลอดภัย IT ได้อย่างครอบคลุม ทั้งการจัดการสินทรัพย์ด้าน IT, ควบคุมอุปกรณ์พกพา, แอนตี้ไวรัส , บันทึกการทำงานของเครื่อง เป็นต้น การจัดการแบบบูรณาการช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ภายในองค์กร โดยไม่ลดประสิทธิภาพทางธุรกิจ รวมทั้งยังอยู่ภายใต้หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ( Personal Data Protection Act ) อีกด้วย ให้คุณได้สบายใจว่าข้อมูลของบริษัทคุณปลอดภัยอย่างแน่นอน

Read More »