[Guest Post] Sale Force Management (SFA) ระบบสนับสนุนการขาย HotProfile

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสนับสนุนการขาย “HotProfile” เป็นระบบที่ช่วยจัดการฐานข้อมูลลูกค้า ครอบคลุมทั้งการขาย การตลาด การเงิน และความสัมพันธ์กับลูกค้า ระบบการจัดการนามบัตรด้วยนวัตกรรมชั้นสูง เป็นเครื่องมือสนับสนุนการขายแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการขาย ซึ่งประกอบด้วยคู่ค้าทางธุรกิจตามนามบัตร รวมทั้งยังสามารถวิเคราะห์พัฒนา SFA (Sales Force Automation) ตัวเลือกสำหรับการพัฒนาการขายได้อีกด้วย

credit: netcube.co.th

HotProfile (SFA,CRM) ระบบที่ช่วยจัดการฐานข้อมูลลูกค้า ครอบคลุมทั้งการขาย การตลาด การเงิน และความสัมพันธ์กับลูกค้า ระบบการจัดการนามบัตรด้วยนวัตกรรมชั้นสูง เป็นเครื่องมือสนับสนุนการขายแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการขาย ซึ่งประกอบด้วยคู่ค้าทางธุรกิจตามนามบัตร รวมทั้งยังสามารถวิเคราะห์พัฒนา SFA (Sales Force Automation) ตัวเลือกสำหรับการพัฒนาการขายได้อีกด้วย

SFA ( Sales Force Automation ) คืออะไร?

credit : https://netcube.co.th/

เป็นเทคนิคการใช้ซอฟท์แวร์มาช่วยทําธุรกิจงานขายโดยอัตโนมัติทั้งการสั่งซื้อ, การจัดการเรื่องการติดต่อประสานงาน, การใช้สารสนเทศ, การควบคุมและการติดตามสินค้าคงคลัง, การติดตามการสั่งซื้อ, การบริหารลูกค้าสัมพันธ์, วิเคราะห์พยากรณ์การขาย และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ในการทําธุรกิจหลากหลายประเภทนั้น บางธุรกิจใช้วิธีการพัฒนาซอฟท์แวร์ขึ้นมาใช้งานตามความต้องการและเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง แม้ในการเลือกซื้อซอฟท์แวร์ต้องรู้จักเลือกให้เหมาะสมด้วย

 • ฝ่ายขาย – ลดการป้อนข้อมูลให้น้อยที่สุดด้วย SFA – ป้อนข้อมูลของลูกค้าโดยอัตโนมัติ อีกทั้งป้อนเพียงแค่ข้อมูลข้อจำเป็นต่อบริษัทในการดำเนินการและยังใช้งานง่ายในสมาร์ทโฟนได้ด้วย
 • ฝ่ายบริหาร – มองเห็นสถานการณ์ของธุรกิจ – สามารถจัดทำรายงานที่ปรับแต่งรายละเอียดเฉพาะที่ต้องการได้ รู้จุดที่บกพร่อง และแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
 • ฝ่ายการตลาด – เพิ่มประสิทธิภาพบริหารการขาย – สามารถวางแผนกระบวนการขาย และระดับกำลังการขายได้ และหากการขายมีจุดใดที่ติดชะงัก ระบบจะมีการเตือนให้ทราบปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

Inside Sales คืออะไร?

credit : https://netcube.co.th/

เป็นเทคนิคการขายที่ใช้วิธีการขายโดยใช้โทรศัพท์ , อีเมล , การประชุมผ่าน Video Call แอปพลิเคชั่น ฯลฯ เป็นวิธีการขายโดยไม่ต้องไปเข้าพบลูกค้าถึงบริษัทลูกค้า เชื่อมต่อการจัดการนามบัตร ทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมการขายด้วยข้อมูลลูกค้าที่เป็นล่าสุดอยู่เสมอ และยังช่วยลดการป้อนข้อมูลบนหน้าจอภายในให้น้อยที่สุด ตระหนักถึงงานขายที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การร่วมมือกันกับฝ่ายขายภาคสนาม จะทำได้ด้วยการเชื่อมโยง SFA อีกด้วย

 • รวบรวมข้อมูลลูกค้า – รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของลูกค้า คอยติดตามและคอยอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • สร้างเงื่อนไขการค้นหาที่ต้องการ – ดูจากประวัติการเข้าขายหรือประเภทขององค์กร สามารถแยกรายชื่อได้
 • ใช้โทรศัพท์หรืออีเมลในการดำเนินงานขาย – ขายได้โดยโดยใช้โทรศัพท์ , อีเมล , การประชุมผ่านแอพลิเคชั่นวีดีโอ ฯลฯ เป็นวิธีการขายโดยไม่ต้องไปเข้าพบถึงบริษัทลูกค้า
 • ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า – การจัดการประวัติการติดต่อกับลูกค้า รายงานการไปพบลูกค้าในรูปแบบของเราเองทำให้แจกแจงรายละเอียดได้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยการรวบรวมเหล่านี้จะเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท

คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

1.) พนักงานลาออกแต่นำนามบัตรบริษัทติดตัวไปด้วย

นามบัตรถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัท เก็บนามบัตรเข้าตู้เซฟ และเปลี่ยนมาใช้ระบบการจัดการนามบัตร

2.) หาเอกสารสำคัญไม่เจอ จำข้อมูลลูกค้าไม่ได้

ช่วยจัดการข้อมูลเอกสารต่างๆ จำแนกเป็นหมวดหมู่ สามารถย้อนดูประวัติการติดต่อหรือกิจกรรมการขายได้

3.) เข้าหาลูกค้าไม่ได้ ติดต่อบริษัทได้ยาก

ค้นพบบริษัทที่มีความสนใจต่อสินค้าของคุณ ด้วยฟังก์ชั่นของ HotProfile (SFA,CRM)

ทำความรู้จัก Hotprofile (SFA,CRM)

สิ่งที่จำเป็น ไม่ใช่ “การจัดเรียงนามบัตร” แต่เป็น “การจัดกลุ่มลูกค้า” Hot Profile เป็นเครื่องมือสนับสนุนการขาย ที่จะช่วยจัดการรวบรวมข้อมูลของลูกค้า และง่ายต่อการค้นหาคีย์เวิร์ดที่จะทำให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น

credit : https://netcube.co.th/

เพิ่มประสิทธิภาพการขายและเพิ่มโอกาสขายด้วย “HOT PROFILE” (SFA,CRM)

รวบรวมฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการขาย เช่น “จัดการนามบัตร” “ค้นหากลุ่มลูกค้าโอกาส” “SFA” “แชท” ด้วยการรวบรวมฟังก์ชั้นที่หลากหลายไว้ในโปรแกรมเดียว ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูง

credit : https://netcube.co.th/

จุดเด่นของ Hot Profile (SFA,CRM)

เราสามารถทำการจัดการเลือกข้อมูลที่ต้องการให้แสดงจากในฐานข้อมูล HOT PROFILE เพื่อให้เห็นภาพรวมของสถานะองค์กรตนเองในปัจจุบัน ไม่ว่าจะสั่งให้ออกมาเป็นในรูปแบบ กราฟหรือให้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ก็ทำได้เช่นกัน สามารถใช้ในการประชุมเพื่อให้เห็นภาพสถานะที่ชัดเจนในหัวข้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย การดำเนินการกิจกรรมการขาย ของพนักงานขายรายบุคคล เพื่อพัฒนาองค์กรและใช้ในการสนับสนุนการขายได้อย่างดีเยี่ยม

credit : https://netcube.co.th/

ทำไมต้องเลือก HotProfile (SFA,CRM)

1.) จัดการเปลี่ยนนามบัตรให้เป็นทรัพย์สินของบริษัท

ผู้ให้บริการจะแปลงนามบัตรให้เป็นข้อมูล เพียงแค่สแกนนามบัตรหรือถ่ายรูปเท่านั้น สามารถมองเห็นเครือข่ายองค์กรภายในจะได้รับแจ้งเมื่อบุคลากรภายในบริษัทได้ทำการแลกเปลี่ยนนามบัตรกับลูกค้า ทำให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบุคลากรภายในได้

2.) ขยายโอกาสทางธุรกิจ

จะได้รับการแจ้งข่าวล่าสุดของบริษัทโดยอัตโนมัติ โดยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงบุคลากรจะมาถึงคุณโดยตรง มีระบบการค้นหาบริษัทตามนามบัตรที่อยู่ใกล้เคียง และผู้ให้บริการจะกำหนดข้อมูลแอตทริบิวต์ของบริษัทให้โดยอัตโนมัติ

3.) สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

การจัดการประวัติการติดต่อกับลูกค้า การจัดการประวัติการติดต่อกับลูกค้ารายงานการไปพบลูกค้าในรูปแบบของเราเองทำให้แจกแจงรายละเอียดได้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยการรวบรวมเหล่านี้จะเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท

ฟังก์ชั่นของ Hotprofile (SFA,CRM)

1.) เปลี่ยนนามบัตรใช้เป็นข้อมูล และส่งอีเมลโดยตรง

 • ผู้ให้บริการจะแปลงนามบัตรให้เป็นข้อมูล เพียงสแกนนามบัตรหรือถ่ายรูปเท่านั้นก็จะมีผู้ดำเนินการกรอกข้อมูลไว้ให้
 • สามารถมองเห็นเครือข่ายองค์กรภายใน เมื่อนำนามบัตรเข้าระบบแผนภูมิองค์กรจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
 • แจ้งการเชื่อมต่อ จะได้รับแจ้งเมื่อบุคลากรภายในบริษัทได้ทำการแลกเปลี่ยนนามบัตรกับลูกค้า ทำให้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบุคลากรภายในได้
credit : https://netcube.co.th/

2.) ค้นพบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วยระบบอัตโนมัติ

 • แจ้งข่าวล่าสุดของบริษัทโดยอัตโนมัติ เพียงแค่ลงทะเบียนนามบัตรข่าวสารล่าสุด
 • ค้นหาบริษัทตามนามบัตรที่อยู่ใกล้เคียง สามารถค้นหาบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณด้วยนามบัตร
 • กำหนดแอตทริบิวต์ของบริษัทโดยอัตโนมัติ เมื่อลงทะเบียนนามบัตรแล้ว ผู้ให้บริการจะกำหนดข้อมูลแอตทริบิวต์ของบริษัทโดยอัตโนมัติ
credit : https://netcube.co.th/

3.) เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการ Inside Sales

 • การจัดการประวัติการติดต่อกับลูกค้า รายงานรายละเอียดการโทรศัพท์กับลูกค้าในรูปแบบของเราเอง ทำให้แจกแจงรายละเอียดได้ง่ายและสะดวกขึ้น
 • ติดต่อทางอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถส่งเมลในครั้งเดียวให้กับลูกค้าทั้งหมดที่กำหนด
credit : https://netcube.co.th/

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : NETCUBE (THAILAND) CO.,LTD.

โทรศัพท์ : + (66) 2374-2819

อีเมล : sales@netcube.co.th


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[Guest Post] Cloud HM พร้อมดูแลทั้งระบบ Cloud, OS และ App ของคุณแล้ววันนี้ ด้วยบริการ Anywhere Managed Services

Cloud HM ผู้เชี่ยวชาญด้าน Multi Cloud และเป็น 1 ใน Top 3 ของผู้ให้บริการ Cloud ในประเทศไทย ได้ประกาศเปิดตัวบริการ Anywhere …

[Guest Post] ยกระดับงาน HR ก้าวสู่องค์กรอัจฉริยะ ด้วย SAP SuccessFactors จาก Atos

หากกล่าวถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่องค์กรต่างๆ ในยุคดิจิทัลต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญมากขึ้น นอกจากระบบการจัดการฐานข้อมูลของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพแล้ว ระบบการจัดการข้อมูลและบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลหรือ HR ที่มีประสิทธิภาพ ที่ครอบคลุมทั้งการจ้างงาน เงินเดือนพนักงาน ช่วยให้การสรรหาพนักงานในแผนกต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน