Tag Archives: netapp data driven forum thailand

สรุปงานสัมมนา NetApp Data Driven Forum Thailand ถึงยุคของการทำ Data Fabric แล้ว

ทีมงาน TechTalkThai มีโอกาสได้ไปร่วมงาน NetApp Data Driven Forum Thailand ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคม 2018 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นงานที่น่าสนใจไม่น้อยกับการเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ที่กำลังถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ทำให้มีบทบาทใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นทั้งในมุมของธุรกิจและในชีวิตประจำวัน แนวคิดการบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรบน Cloud ใน Platform ต่างๆ ให้ทำงานร่วมกันได้ เสมือนเป็นผืนผ้าเดียวกัน รวมถึงกรณีศึกษาเรื่องการทำ Digital Transformation ร่วมกับ Ducati จึงขอสรุปเนื้อหาให้ผู้อ่านทุกท่านได้อ่านกันดังนี้ครับ

Read More »