Tag Archives: MOSQUITO

นักวิจัยพบวิธีขโมยข้อมูลผ่านทาง Speaker และ Headphone

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Ben-Gurion ในอิสราเอลได้พบวิธีการขโมยข้อมูลโดยใช้ Speaker, Headphone, Earphone หรือ Earbuds ได้ โดยวิธีจำลองที่นักวิจัยทำคือพัฒนาโปรโตคอลเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่อง ซึ่งแบบการจำลองคือขโมยข้อมูลจาก Speaker กับ Speaker, Speaker กับ Headphone และ Headphone กับ Headphone

Read More »