Tag Archives: microsoft azure expressroute

เชื่อมต่อตรง รวดเร็ว มั่นคงปลอดภัยด้วย True IDC Interconnection พร้อมเชื่อมโยงองค์กรตรงสู่ทุก Public Cloud

True IDC ผู้นำการให้บริการ Data Center และระบบ Cloud ของไทย พลิกโฉมการเชื่อมต่อระบบ Cloud ทั่วไทยด้วยบริการ True IDC Interconnection ที่ช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถเชื่อมโยงระบบของตนเข้า Public Cloud ชั้นนำทั่วโลก ทั้ง Alibaba Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM, Oracle, Salesforce, SAP และอื่น ๆ ได้โดยตรง นอกจากสามารถเพิ่มความเสถียร ความมั่นคงปลอดภัยได้แล้ว ยังสามารถลดระยะเวลาในการตอบสนองให้เร็วกว่าเดิมอีกด้วย

Read More »

ไมโครซอฟท์ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Express Route to PDPA Compliance for Data Processor”

ไมโครซอฟท์มีความยินดีที่จะเรียนเชิญองค์กรที่มีหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล Data Processor (ผู้ให้บริการระบบซอฟท์แวร์ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล, outsource ด้านข้อมูลส่วนบุคคล, และหน่วยงานที่จะต้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล) เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Express Route to PDPA Compliance for Data Processor” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.

Read More »

[Guest Post] ไมโครซอฟท์ตอบสนองเทรนด์การใช้ดาต้าในองค์กรไทย ยกระดับการใช้งาน Microsoft Azure เร็วกว่า เสถียรกว่า คุ้มค่ากว่า บนบริการ Azure ExpressRoute

กรุงเทพฯ มีนาคม 2563 – ไมโครซอฟท์ พร้อมนำลูกค้าบริการคลาวด์ในเมืองไทยไปสัมผัสกับการเชื่อมต่อที่เหนือกว่าบนแพลตฟอร์มคลาวด์ Microsoft Azure ด้วยบริการ Azure ExpressRoute ที่เปิดให้ผู้ใช้งานในภาคธุรกิจสามารถทำการเชื่อมต่อกับบริการต่าง ๆ ของ Azure ได้โดยตรงบนในรูปแบบการเชื่อมต่อส่วนตัวเฉพาะองค์กร ตอบโจทย์ของภาคธุรกิจในโลกยุคคลาวด์และ AI ได้เหนือกว่า ในราคาที่คุ้มค่ากว่า

Read More »

Cisco เปิดบริการใหม่ ช่วยองค์กรดูแลการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยัง Microsoft Azure

Cisco ได้ออกมาประกาศความร่วมมือกับ Microsoft เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเหล่าองค์กรในการใช้งานบริการ Cloud ชั้นนำอย่าง Microsoft Azure ด้วยการนำเสนอบริการเสริมใน Cisco Solution Support เพื่อช่วยดูแลการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายขององค์กรเข้ากับ Microsoft Azure ให้มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพสูง

Read More »