Tag Archives: mic

[PR] เอ็นอีซีจัดฝึกอบรมการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่ หน่วยงานของรัฐในประเทศไทย

กรุงโตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น – 15 ธันวาคม 2559 – (Bernama) เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (NEC, TSE: 6701) ประกาศในวันนี้ว่าสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้คัดเลือกให้บริษัท เอ็นอีซี        คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น จัดฝึกอบรมการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานของรัฐในประเทศไทย การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐกว่า 50 คน จากสพธอ. และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาลเข้าร่วม

Read More »

[PR] ETDA จับมือ ICT ญี่ปุ่น เพิ่มขีดความสามารถทีมไซเบอร์ไทย รู้ทันภัยคุกคาม

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) ( สพธอ. ) หรือ ETDA ( เอ็ดด้า ) กระทรวงไอซีที จับมือ กระทรวงสารสนเทศ และการสื่อสาร ( MIC ) ประเทศญี่ปุ่น อบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติด้านไซเบอร์ ( Cyber Defense Exercise with Recurrence ) หรือ CYDER

Read More »