CDIC 2023

[PR] เอ็นอีซีจัดฝึกอบรมการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่ หน่วยงานของรัฐในประเทศไทย

กรุงโตเกียว, ประเทศญี่ปุ่น – 15 ธันวาคม 2559 – (Bernama) เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (NEC, TSE: 6701) ประกาศในวันนี้ว่าสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. ได้คัดเลือกให้บริษัท เอ็นอีซี        คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น จัดฝึกอบรมการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานของรัฐในประเทศไทย การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐกว่า 50 คน จากสพธอ. และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาลเข้าร่วม

สพธอ. ในสังกัดของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศไทย และในการดำเนินงานดังกล่าว สพธอ. จึงได้จัดตั้งไทยเซิร์ต (ThaiCERT) หรือศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทยขึ้น เพื่อรับผิดชอบดูแลเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ในประเทศ

การฝึกอบรมการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบเน้นการปฏิบัติจริงของเอ็นอีซี มีเป้าหมายในการเพิ่มความ สามารถ ของผู้ดูแลระบบในหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถรับมือกับภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยระบบจำลองโครงสร้างด้านไอซีที การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จึงช่วยให้ผู้ดูแลระบบได้เรียนรู้ความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างครอบคลุม

“เราภูมิใจที่ได้รับเลือกเป็นพันธมิตรและนำเสนอโปรแกรมการฝึกอบรมการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานของรัฐในประเทศไทย” นายทาคายูกิ คาโนะ ประธานบริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “เราหวังว่าจะได้กระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐทั่วโลกในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้แก่บุคลากรที่มีหน้าที่รับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ โดยต่อยอดความสำเร็จมาจากผลงานด้านความปลอดภัยทางไซเซอร์ในอดีตของเรา”

Credit: ShutterStock.com

ภาพรวมการฝึกอบรม

โปรแกรมฝึกอบรมใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสภาพแวดล้อมจำลองของเครือข่ายสำนักงานของรัฐบาล เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รับประสบการณ์จริงในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์แบบเต็มรูปแบบ ตั้งแต่เริ่มเกิดปัญหาความปลอดภัยของข้อมูล ไปจนถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนสุดท้าย การฝึกอบรมนี้ไม่เพียงเป็นการถ่ายทอดทักษะทางเทคนิคในการรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์เท่านั้น แต่ยังมีมาตรการสำคัญสำหรับองค์กรในการป้องกันความเสียหายลุกลาม รวมทั้งคำแนะนำสำหรับพนักงานและการแบ่งปันข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ความเป็นมา

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 กระทรวงมหาดไทยและการสื่อสาร (MIC) ของประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (ปัจจุบันคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกัน เพื่อประกาศว่าทั้ง 2 ประเทศ จะขยายความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และร่วมมือด้านการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อองค์กร ซึ่งภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว มีการคาดหวังว่าประเทศญี่ปุ่นจะช่วยพัฒนาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศไทย โดยการจัดหาเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับรัฐบาลไทย

ในเดือนพฤศจิกายน 2558 เอ็นอีซีได้ร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้จัดการฝึกอบรมการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบเน้นการปฏิบัติจริงให้แก่หน่วยงานของรัฐในประเทศไทย ผ่านโครงการที่ดำเนินการโดย MIC ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับ “Cyber Defense Exercise with Recurrence (CYDER)” ของ MIC ที่จัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น โดยเอ็นอีซี ถือว่าการทำสัญญาใหม่กับสพธอ.ในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่ยืนยันความสำเร็จของโครงการในปี 2558 ที่ผ่านมา

****

เกี่ยวกับบริษัท NEC Corporation

บริษัท NEC Corporation เป็นผู้นำด้านการติดตั้งเทคโนโลยีระบบ IT และเครือข่าย ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและผู้คนมากมายทั่วโลก ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับสินค้าบริการที่ได้นำประสบการณ์และทรัพยากรจากทั่วโลกของบริษัทมาพัฒนาใช้ประโยชน์ ส่งผลให้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของ NEC ได้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ NECได้นำความชำนาญกว่า 100 ปี ในด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ ผู้คน, ธุรกิจ และสังคม ได้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมได้ที่ http://www.nec.com

กลุ่มบริษัท เอ็นอีซี ทั่วโลก นำเสนอ ” โซลูชั่น เพื่อสังคม ” เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และความเท่าเทียมกันของสังคม ภายใต้ข้อความขององค์กรที่ว่า “Orchestrating a brighter world” โดย เอ็นอีซี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาหลากหลายที่ท้าทายและ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าทางสังคม เพื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในวันพรุ่งนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมได้ที่

http://www.nec.com/en/global/about/vision/message.html


About TechTalkThai PR 2

Check Also

DGA เปิดผลงาน รัฐบาลดิจิทัล ประหยัด คุ้มค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 8 พันล้านบาท ชูกลยุทธ์ เข้าถึงบริการภาครัฐ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในบทบาท Smart Connector เชื่อมต่อภาครัฐทุกภาคส่วนกับประชาชน [Press Release]

DGA อัพเดทความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัลของไทย มุ่งเป้ายกระดับงานบริการ ทั่วประเทศให้เป็นดิจิทัล พร้อมขยายบริการรัฐบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ให้ครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัย สามารถรับบริการภาครัฐได้ แฮบปี้ คนไทยตื่นตัวการใช้บริการรัฐผ่านแอปพลิเคชัน และใช้บริการดิจิทัลภาครัฐทุกบริการรวมกว่า 4 ร้อยล้านครั้ง โดยไม่รวมบริการโครงสร้างพื้นฐาน DG …

ไฟร์วอลล์หมดยุคแล้ว? อย่างน้อยก็ยังไม่ใช่ในศตวรรษนี้แน่นอน [Guest Post]

โดยซิดดาร์ท เดชปันเด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีภาคสนามประจำเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นพาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ผมมีโอกาสได้บรรยายเรื่อง SASE (Secured Access Service Edge  หรือ สถาปัตยกรรมการใช้งานระบบคลาวด์ อย่างมั่นคงปลอดภัยให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น) ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆ กว่า …